ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสมาคม

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสมาคม

หนังสือเชิญและกำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) เกี่ยวกับร่างระเบียบสมาคมฯ 

หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุม กรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯ
หรือหากท่านประสงค์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
เกี่ยวกับร่างระเบียบฯ

กรุณาส่งความคิดเห็นมายัง e-mail: member@theiiat.or.th  
โทรสารหมายเลข 02-712-9121, 02-712-9128 
หรือ Inbox Facebook: IIA Thailand

โพสต์เมื่อ :
2562-06-14
 445
ผู้เข้าชม

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์