ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 14/2562 (กกต.23)New!!!

   - เอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 13/2562 (กกต.22)

    - เอกสารแนบ 1

    - เอกสารแนบ 2

    - เอกสารแนบ 3

    - เอกสารแนบ 4

    - สรุปผลการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 12/2562 (กกต.21)

    - ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 11 (กกต.20)

    - สรุปยอดจำนวนบัตรเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 11/2562 (กกต.20)

แบบฟอร์มการร้องเรียนการเลือกตั้ง (กกต.18)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 10/2562 (กกต.17)

    - แบบฟอร์มการร้องเรียนการเลือกตั้ง กกต.18

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 9/2562 (กกต.16)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 8/2562 (กกต.15)

ประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (กกต.10)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 7/2562 (กกต.14)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 6/2562 (กกต.12)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5/2562 (กกต.11)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 4/2562 (กกต.9)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 3/2562 (กกต.8)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2/2562 (กกต.7)

คณะกรรมการเลือกตั้ง

    1. ประธานกรรมการเลือกตั้ง นายมานิต พาณิชย์กุล

    2. ประวัติกรรมการเลือกตั้ง นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย

    3. ประวัติกรรมการเลือกตั้ง นายภูวดล เมืองซื่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

     email : auditor@theiiat.or.th

     เบอร์ : 02 7129124-7

โพสต์เมื่อ :
2562-09-12
 5771
ผู้เข้าชม

Highlight IIAT Annual Conference 2019

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์