สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย


1. คุณสมบัติ
2. ใบสมัคร 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2712 9124 - 7 ต่อ 101
หรือ e-mail: training.m@theiiat.or.th

โพสต์เมื่อ :
2563-09-09
 524
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์