สมัครอบรม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 64

สมัครอบรม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 64

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ

Audit Working Paper and Audit Evidence

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64 | The Institute of Internal Auditors of thailand (IIAT) soon
8-9

พัฒนาขอบเขตของงานบริการตรวจสอบสมัยใหม่
NEW

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64 | The Institute of Internal Auditors of thailand (IIAT) soon
17-18

Control Self-Assessment
: An Introduction
New Ver.2020

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64 | The Institute of Internal Auditors of thailand (IIAT) soon
16-19

Audit Manager Tools and Techniques

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64 | The Institute of Internal Auditors of thailand (IIAT) soon
24-25 Internal Audit Procedures   Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64 | The Institute of Internal Auditors of thailand (IIAT) soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : [email protected]***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64 | The Institute of Internal Auditors of thailand (IIAT)

  โพสต์เมื่อ :
  2563-10-09
   2273
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์