สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64

สมัครอบรม เดือนเมษายน ปี 64

เดือน เมษายน

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ
1-2

Audit Report Writing

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
9

Engatement Working Program Development

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
21-22

Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
23-24

Analytical Thinking for Professional Internal Auditor

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
28-29

เทคนิคการถอดบทเรียน เรียนรู้ สั่งสมภูมิปัญญาการตรวจสอบ (Audit Enabler & Audit Intelligence)
NEW

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : training@theiiat.or.th***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events

    โพสต์เมื่อ :
    2563-10-09
     385
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์