สมัครอบรม เดือนสิงหาคม ปี 64

สมัครอบรม เดือนสิงหาคม ปี 64

เดือน สิงหาคม

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ

3-4

Internal Audit Procedures

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
10-11 พัฒนาการบริหารงานภาคปฏิบัติรองรับบทบาทของ 3 A’s of Audit Service ในฐานะ 3rd Line of Defense
NEW
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
13-14 Analytical Thinking for Professional Internal Auditor Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
17-20 Tools & Techniques III Lead Auditor
NEW
Documentation, product iconsoon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
21-22 Enterprise Risk Management:A Driver for Organizational Success
NEW
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
31 Audit Working Paper and Audit Evidence Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : training@theiiat.or.th***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้องCalendar of Events

โพสต์เมื่อ :
2563-10-09
 220
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์