สมัครอบรม เดือนกันยายน ปี 64

สมัครอบรม เดือนกันยายน ปี 64

เดือน กันยายน

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ

2

Engatement Working Program Development

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

7-8

พัฒนาขอบเขตของงานบริการตรวจสอบสมัยใหม่
NEW

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

11-12

Performing an Effective Quality Assessment NEW

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

15-16

Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
22-23  พัฒนารูปแบบของแผนตรวจสอบภายในสมัยใหม่รายวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
NEW
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
25-26 Risk Based Audit
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
29-30 เทคนิคการตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับกิจการผู้ประกอบการ
NEW
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : training@theiiat.or.th***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events

    โพสต์เมื่อ :
    2563-10-09
     279
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์