สมัครอบรม เดือนพฤศจิกายน ปี 64

สมัครอบรม เดือนพฤศจิกายน ปี 64

เดือน พฤศจิกายน

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ
2 Ethical Audit

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
4 Compliance Audit Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
9-12,15-17 Fundamentals for New Auditor Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
25-26 เทคนิคการพัฒนา Risk Universe และ Audit Universe ตามกระบวนงานทางธุรกิจสำหรับกิจการผู้ประกอบการ
NEW
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
22-24 Fraud Audit Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon
25-26 Financial Reporting Analysis for Internal Auditor NEW Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : training@theiiat.or.th***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Calendar of Events

    โพสต์เมื่อ :
    2563-10-16
     227
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์