ตารางปี 65

ตารางปี 65

หลักสูตร ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
Beginner Track : IIA
 Control Self-Assessment : An Introduction  1-2          
 Consulting Activities, Skills, Attitudes           6-7
 Analyzing and Improving Business Processes  NEW       10-11    
Beginner Track  :  IIAT
 Engagement  Working Program Development     5      
 Audit Report Writing     19-20      
 Audit Working Paper and Audit Evidence 3          
 Compliance Audit       31    
 Ethical Audit          15  
 Fundamentals  for New Auditor    8-11,14-16       19-22-25-27
 Internal Audit Procedures  24-25          
 Sampling for Internal Auditors            
 Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants         22-23  
Professional Track   :   IIA
Audit Manager Tools and Techniques
Tools & Techniques II Lead Auditor   NEW
Auditor-in-charge Tools and Techniques
Leadership Skill for Auditors
Advanced Risk-based Auditing   NEW
Performing an Effective Quality Assessment   NEW
Professional Track  :  IIAT
Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
Fraud Audit
Risk Based Audit
หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
CPIAT รุ่นที่ 67  Coming soon Coming soon
CPIAT รุ่นที่ 68 Coming soon Coming soon
CPIAT รุ่นที่ 69 Coming soon Coming soon
CPIAT รุ่นที่ 70 Coming soon Coming soon
CPIAT Examination   รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
สอบ CPIAT 1/2565 Coming soon Coming soon
สอบ CPIAT 2/2565 Coming soon Coming soon
ติว CPIAT Coming soon Coming soon
ติว CPIAT ครั้งที่ 1/2565
ติว CPIAT ครั้งที่ 2/2565
ติว CIA
ติว CIA Part 1
ติว CIA Part 2
ติว CIA Part 3
โพสต์เมื่อ :
2564-11-25
 213
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์