ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CPIAT 2.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CPIAT 2.64รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Part 1


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Part 2

ระเบียบการสอบ

สถานที่จัดสอบ

หมายเหตุ :  1.ผู้สอบต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องสอบ โดยจนท.พยาบาล  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  (ผู้เข้าสอบไม่เสียค่าใช้จ่าย)
                    จุดตรวจ อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. , (สำหรับผู้สอบเฉพาะ Part 2 ให้ตรวจ ตั้งแต่
เวลา 11.30 – 13.00 น.)       
               
                 2.
สถานที่จัดสอบมีบริการร้านอาหาร(1ร้าน)และเครื่องดื่ม อาคารสโมสร ชั้น 1

                 3.ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามอยู่ในพื้นที่สถาบันวิชาการ NT (เข้ามาได้เพียงรับ-ส่งเท่านั้น)

                 4.หากสถานการณ์โรคระบาดรุนแรงจนสถาบันวิชาการ NT ไม่สามารถให้บริการสถานที่ได้

                    สมาคมฯ จะประกาศเลื่อนการสอบบน website และ facebook

              

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์