ตารางประจำปี 2565 Online

ตารางประจำปี 2565 Online

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรมคลิกที่วันที่
***หลักสูตร Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams***
***ปิดรับสมัครก่อนวันอบรม 10 วัน***

หลักสูตร Online ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เทคนิคการพัฒนา Internal Audit Strategic Plan สู่ Audit 4.0 20      
เตรียมความพร้อมสำหรับ ISO/IEC 27001:2022 (Online) 26      
Agile Auditing ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับตัวให้ทัน Disruption    7    
เทคนิคการตรวจสอบโครงการลงทุนตามมาตราฐาน ISO 21500   18    
Ethical Audit      9  
10 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ PDPA ตาม ISO/IEC 27701, ISACA และ IAPP
      13
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 สำหรับ None IT-Auditor
(Cyber Security Auditing for None IT-Auditors)
      16

ติว CPIAT รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
ติว CPIAT ครั้งที่ 1/2565 - -
ติว CPIAT ครั้งที่ 2/2565 ปิดรับสมัคร Part1 : 20-21 ส.ค. 65
Part2 : 27-28 ส.ค. 65
ติว CIA รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
ติว CIA Part 1  ปิดรับสมัคร 16 , 23 ก.ค. 65
ติว CIA Part 2 ปิดรับสมัคร 17 , 24 ก.ย. 65
ติว CIA Part 3 Coming soon Coming soon


โพสต์เมื่อ :
2565-01-07
 10750
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์