ประกาศ IIA Global - ปรับราคาค่าสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (CIA)

ประกาศ IIA Global - ปรับราคาค่าสมัครสอบวุฒิบัตรสากล (CIA)

เนื่องจากทาง IIA Global มีการปรับราคาค่าสมัครสอบวุฒิบัตร CIA เพิ่มขึ้น และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

ารางการปรับราคาค่าสอบวุฒิบัตร CIA

 

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

    ประเภท

ราคาเดิม

ราคาใหม่

ราคาเดิม

ราคาใหม่

    ค่าแรกเข้า (Application Fee)

$115

$115

$230

$230

    CIA Part 1 Exam

$280

$295

$395

$425

    CIA Part 2 Exam

$230

$265

$345

$395

    CIA Part 3 Exam

$230

$265

$345

$395

 

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ CIA ในราคาเดิม จะสามารถสมัครได้ไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เท่านั้น!!

โพสต์เมื่อ :
2565-08-18
 5538
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์