นายกสมาคมฯ วาระปี 2557 - 2558

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับ

 

คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์


ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
วาระปี 2557-2558

 809
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์