แจ้งเลขที่บัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ทำการปิดบัญชีของธนาคาร ไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ดังนั้นจึงจะเหลื่อบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่เพียง 2 บัญชีเท่านั้น ได้แก่ 

1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัยชีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สาขา ทองหล่อ เลขที่ 255-1-15539-5

2.ธนาคารธนชาติ ชื่อบัญชีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สาขาทองหล่อ เลขที่ 024-2-00717-7

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 1430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์