องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานประจำ

1.ผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (การเงินและการบริหารจัดการองค์กร) และผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

2.ผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)

 1039
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์