มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

*** ท่านที่สนใจ สามรถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

สุโขทัย2.pdf

สุโขทัย.pdf

 1480
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์