บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ :

1.  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 33 ปี

2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4. มีบุคลิกภาพที่ดี /มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี

5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

 7. หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน  CIA  / CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

9.  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

10. สามารถสื่อสารได้ดีทั้งในด้านการพูดและการเขียน

11.  สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ติดต่อ : คุณวรวุฒิ  แสนมะฮุง  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   hrd@theplatinumgroup.co.th  เบอร์โทร ติดต่อ  02-121-9999 ต่อ 21  และต่อ 163

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ.pdf

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 1331
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์