เอกสารประกอบการเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 2-2559

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ   ครั้งที่ 2/2559 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

 ISACA Bangkok Chapter และ itSMF Thailand Association

ภูมิใจนำเสนอการเสวนาหัวข้อ

 "COBIT5 and Lesson learned from Implementation"

โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่ ห้องสัมมนา 601-602 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม. (MRT-ศูนย์วัฒนธรรม ฯ ทางออก 3)

 

ผู้ดำเนินการเสวนา

·คุณกุสล ปิ่นมุข

Asst. VP. IT Governance

CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.

กำหนดการเสวนา

9.00-9.15 น. ลงทะเบียน

Agenda

·IT Governance & COBIT5
·ITG Implementation Approach

พัก 10.30-10.45 น.

·Panel Discussion

ผู้ร่วมเสวนา

·อาจารย์เมธา สุวรรณสาร อุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และอุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA Bangkok Chapter)
·อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ITIL V3 Expert, CFE, CBCI, CGEIT, CRISC, CISA, CISM, CASP, CISSP, CSSLP, SSCP, IRCA ISMS Lead Auditor, ITSMS and BCMS Provisional Auditor, COBIT 5 Foundation and Implementation Certified Trainer ประธานและผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS), คณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ
·คุณกฤตภาส เจริญลาภ VP. -  IT Audit, Krungthai Card Public Company Limited
·คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม CISA, CGEIT, CRISC ผู้อำนวยการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ตามแฟ้มเอกสารแนบด้านล่าง พร้อมส่งมาที่

E-mail : Member@theiiat หรือ Fax 02-7129128

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ITG using COBIT5 - IIAT no exercise_v 24022016 for audience.pdf

ACIS - COBIT5 Implementation and Lesson Learned - IIAT for downloading.pdf

รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา.pdf

Clinic IA-Feb.pdf

IA Clinic Applicationform1.xlsxประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาหน้าเว็บไซต์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 1218
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์