สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่าน (CPIAT)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี กับผู้สอบผ่าน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

จากการสอบครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

*** สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างค่ะ ***

ประกาศผลสอบ CPIAT1_59-v7.pdf

*** สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างค่ะ

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 3933
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์