ประกาศรับสมัครงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กบข.เปิดรับสมัครบุคคลากรเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่ง

 เจ้าหน้าที่อาวุสโส-ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 2 ตำแหน่ง 

ประกาศรับสมัครงาน กบข.pdf

หนังสือขอความอนุเคราะห์.pdf

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 1268
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์