สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1.ผู้จัดการทั่วไป

2.เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติได้ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง

พร้อมส่งRESUME มาได้ที่

E-MAIL : TRAINING.M@THEIIAT.OR.TH

และ OFFICER@THEIIAT.OR.TH

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ.pdf

ผู้จัดการทั่วไป271158 .pdf

 719
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์