บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป รับสมัคร Internal Auditor 2 อัตรา

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ต้องการรับสมัครผู้ตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทในเครือ

มีสำนักงานอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์

รับสมัคร Internal Auditor 2 อัตรา (พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน)

คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง

- อายุ 24

- 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ บัญชีจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit 1 ปีขึ้นไป

- มีทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจเขตปริมณฑลได้ (บางนา กม.16, บางขุนเทียน)

ลักษณะงาน

- ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานต่างๆ รวบรวมข้อมูล จัดทำกระดาษทำการ สรุปผลการ ตรวจสอบ และ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

- วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบงาน และพัฒนาระบบงาน ระบบการควบคุมภายใน

- ออกแบบระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม และมีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 1248
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์