ผู้ก่อตั้งสมาคม

ผู้ก่อตั้งสมาคม

นายทำนุ ธรรมมงคล

การศึกษา
บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ม.
MA. ทาง Business & Distributive Education จาก Michigan State University, USA. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีศิริมงคล จำกัด
กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด
กรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ในแง่มุมต่าง ๆ
ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายใน
เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ที่ทำงานอยู่เป็นสมาชิกของ IIA ท่านอาจารย์ทำนุจึงได้ศึกษาตำราเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐาน และนำเอาระบบการตรวจสอบสมัยใหม่มาใช้ ทำให้สังคมเริ่มรู้จักอาจารย์และได้เชิญไปบรรยาย บรรดาลูกศิษย์จึงขอให้ช่วยจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบภายใน และในฐานะที่ท่านเป็นประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในจึงได้ทำหนังสือถึง IIA เพื่อให้มีการจัดสอบ CIA ในประเทศไทย แต่ก็ติดขัดตรงที่ทาง IIA บอกว่าการจัดสอบ CIA ต้องเป็นสถาบันระดับสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยขึ้น

การทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากท่านอาจารย์ทำนุเป็นประธานกรรมการ บริษัทสำนักงานสอบบัญชีศิริมงคล จำกัด ประกอบกับน้องสาวทำงานอยู่ในวงดนตรี อส. จึงมีโอกาสได้ทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับกิจการของพระองค์ท่านโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านอาจารย์ทำนุได้เปิดเผยความรู้สึกว่า “พระองค์ท่านน่ารักมาก ไม่เคยลืมบุญคุณคนเลย ผู้ที่เข้าไปเฝ้าถึงจะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ดีที่สุดในโลก รับรองได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนมีพระมหากษัตริย์แบบนี้ นโยบายธุรกิจของพระองค์ท่านกำหนดไว้ชัดเจนเลยครับ เอาแค่เกือบขาดทุน ในอดีตบริษัททั้งหมดขาดทุนหมด แต่หลังจากที่ผมเข้าไปเป็นกรรมการใน 3 บริษัทของส่วนพระองค์ ก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้พระองค์ท่าน ตอนนี้ทั้ง 3 บริษัทเริ่มมีกำไรแล้ว”

เพื่องานสังคม
นอกจากงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ท่านอาจารย์ทำนุยังเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมหาชนอีก 2 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่พระมหากษัตริย์มีหุ้นอยู่ คือบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด ยังได้รับโล่ห์ Good Governance จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นมา 4 วาระจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 8 แล้ว

สายใยแห่งครอบครัว
เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนั้น ท่านอาจารย์ทำนุเล่าให้ฟังว่า “คุณชลี (คุณอัญชลี) ภรรยาผมเป็นคนฝั่งธนฯ เจอกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แต่งงานและมีลูกชายด้วยกัน 2 คน คนโตชื่อ กฤตส์ คนที่ 2 ชื่อ กลศ ทั้งสองคนจบปริญญาโท ทุกคนมีงานทำหมดแล้ว คุณชลีนั้นตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการกองคลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อลูกทั้งสองคนมีงานทำเรียบร้อยแล้ว ผมก็ถือว่าผมหมดหน้าที่ ผมก็มุ่งหน้างานส่วนใหญ่ไปในเรื่องของสังคมกับงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” สำหรับชีวิตครอบครัวของท่านนั้นใคร ๆ ที่ได้พบเห็นมักจะชื่นชม และแอบอิจฉาท่านอาจารย์ทำนุ เพราะคุณอัญชลีภรรยาของท่านอาจารย์ช่างเป็นสุภาพสตรีที่งาม
เพียบพร้อมดั่งเบญจกัลยาณีจริง ๆ

ความสุขในชีวิต
“ที่ผมสบายใจก็คือ ได้ไปรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมถือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงสุดแล้วและเป็น ความสุขมากๆ ด้วย ทำมาตลอดเวลาไม่เคยคิดว่าจะได้ผลตอบแทนจากพระองค์ท่านแม้แต่บาทเดียว ไม่เคยคิดจริง ๆ แม้กระทั่งลูกน้องที่ไปทำงานสอบบัญชีไม่เอาเงิน ก็เอาเงินผมจ่าย เพราะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไม่เคยคิดจะเอาจริง ๆ เพราะถือว่าเรามีบุญได้ไปรับใช้พระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว นั่นคือความสุขที่ได้รับในปัจจุบันคือเราอยู่มาถึงอายุขนาดนี้ ผมว่าเงินทองเรื่องเล็กแล้วและผมก็ไม่ได้ยากจนถึงขนาดไปขอใครเขากิน ลูกเต้า ภรรยาก็มีความสุขกันพอสมควรแล้ว อะไรที่ได้รับใช้พระองค์ท่านผมก็อยากถวาย เคยกราบบังคมทูลพระองค์ท่านว่ามีอะไรให้ทำรับสั่งมายินดีจะสนองพระบรมราชโองการทุกอย่าง”

ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
“สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด คือ ของขวัญที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็มีเหรียญตรารัตนาภรณ์ ชั้น 4 นาฬิกาข้อมือไซโก้ ภปร. และล่าสุดก็คือรถยนต์ TOYOTA CAMRY ซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับอะไรจากพระองค์ท่าน เพียงแต่ว่ามีเจตนาแน่วแน่จะไปช่วยดูแลผลประโยชน์ในเรื่องธุรกิจของพระองค์ท่านให้ดีที่สุด”

ข้อเสนอแนะสำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในวิชาชีพตรวจสอบภายใน
“ผมเห็นว่างานวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่ดีที่สุดในกระบวนการบริหารงานทั้งหมด ถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ผ่านงานตรวจสอบภายในกันทั้งนั้นเป็นงานเดียวที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ เข้าไปตรวจสอบ เข้าไปศึกษาในระบบทุกระบบของธุรกิจซึ่งสามารถจะไปบริหารงานได้อย่างดี และก็ปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าเท่าที่สังเกตก็ยังมีหลายบริษัทที่ใช้ Audit ผิด หรือตัว Auditor ก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรยังไม่เป็นมาตรฐานจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือในวิชาชีพนี้ จะทำยังไงที่จะช่วยกันสนับสนุนพวก Auditor ที่ยังไม่ได้มาตรฐานเข้ามาเรียนรู้ หรืออบรมผู้บริหารให้เข้าใจงานตรวจสอบภายในที่แท้จริงซะก่อน concept อันแรกที่ผมใช้ในงานตรวจสอบของผมมาและก็ได้ผลก็คือว่า ข้อบกพร่องที่ตรวจพบเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขในอนาคตมากกว่าจะเป็นข้อมูลในการลงโทษ ยกเว้นกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ ถ้านอกนั้นไม่มีสิทธิจะไปเล่นงานใคร เอามาเป็นข้อมูลให้ทำต่อไปให้มันดีขึ้นมาให้ได้ เรื่องที่จะไปเล่นงานคน ไม่เคยคิดอยู่ในใจเลย ไม่ว่าทำงานที่ไหนก็เหมือนกันคิดตลอดเวลาว่าช่วยเขา แล้วทุกอย่างจะดี”

ความคาดหวังสำหรับงานของสมาคมฯ ในอนาคต
“อยากให้สมาคมฯ มุ่งมั่นในการปลุกปล้ำให้วิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับกันจริง ๆ อย่าไปห่วงเรื่องกฎหมาย ถ้าเราทำดีกฎหมายจะเข้ามาหาเอง ไม่ต้องไปขอกฎหมายหรอกครับ สิ่งที่อยากได้มาก ๆ คือ อยากได้ CIA THAILAND เพราะว่าจะเป็นมาตรฐานของประเทศไทย สมาคมฯ จะต้องสร้าง Auditor ที่มีมาตรฐานให้มาก ๆ ในชีวิตผมก็มุ่งมั่นเรื่องนี้มาตลอด ตั้งแต่จบบัญชีจากจุฬา ฯ มาก็พยายามทำตลอดเวลาที่จะให้การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่จะสามารถช่วยยกระดับประเทศได้ ก็คิดว่าทำสำเร็จก็นอนตายตาหลับก็ขอฝากรุ่นน้อง ๆ ไว้ก็แล้วกันครับ”

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 8346
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์