คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ           

คณะกรรมการสตท.วาระปี 2559-2560 ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 8 คณะเพื่อดำเนินกิจกรรมตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหาร
  2. คณะอนุกรรมการกิิจกรรมสมาชิก
  3. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. คณะอนุกรรมการเพื่อจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2559
  5. คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  6. คณะกรรมการตรวจสอบ วาระปี 2559-2560
  7. คณะอนุกรรมการทบทวนหลักสูตร CPIAT ปี 2559
  8. คณะอนุกรรมการประเมินผล วาระปี 2559-2560
โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 1691
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์