• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรม

  • ประกาศจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรม

  • ประกาศจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ

ประกาศจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิก และเพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ E-Journals ของสมาคมฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการแจ้งที่อยู่อีเมล (Email Address) สำหรับใช้ในการจัดส่ง E-Journals ของสมาคมฯ

โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) http://goo.gl/forms/c3j10GJ7NJMR7dTi2

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสมาชิกภาพกับฐานข้อมูลของสมาคมฯ ก่อนที่จะดำเนินการจัดส่ง E-Journals ให้กับสมาชิกต่อไป

แบบฟอร์มสำหรับแจ้ง Email Address ของสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
2559-07-22
 1463
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์