ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติว CIA 2016

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติว CIA 2016

โครงการติว CIA P.1

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 ห้อง รองเมือง ชั้น 4

 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 เวลาเรียน 8.30 - 17.00 น.

วันที่ 7 เวลาเรียน 10.00 - 18.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แผนที่การเดินทาง

 1065
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์