การสะสมชั่วโมง CPE CIA

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(Continuing Professional Education)

 

ผู้ที่ถือวุฒิบัตรวิชาชีพสากลทุกประเภทจะต้องทำการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

และรายงานชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพนี้มายังสตท. เป็นประจำทุกปี 

สำหรับแนวทางการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IIA ตามข้อกำหนดท้ายนี้ 

 ข้อกำหนดการรายงาน CPE

แบบฟอร์มการรายงานจำนวนชั่วโมง CPE 1

แบบฟอร์มการรายงานจำนวนชั่วโมง CPE 2

 3173
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์