การรายงาน CPE ของวุฒิบัตรสากล

การรายงาน CPE ของวุฒิบัตรสากล

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(Continuing Professional Education)

ผู้ที่ถือวุฒิบัตรวิชาชีพสากลทุกประเภทจะต้องทำการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

และรายงานชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพนี้มายังสตท. เป็นประจำทุกปี 

สำหรับแนวทางการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IIA ตามข้อกำหนดท้ายนี้ 

รายการ

ข้อกำหนด

วันที่รายงาน

ภายในวันที่ 1 กันยายน จนถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

ทางสมาคมฯ จะได้รายงาน IIA ก่อนในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

จำนวนชั่วโมง CPE สำหรับ CIA

• CIA ที่ยังปฏิบัติงานอยู่

• CIA ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

• เกษียณและไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

สะสม CPE 40 ชั่วโมง/ปี 

สะสม CPE 20 ชั่วโมง/ปี

ไม่ต้องสะสมชั่วโมง CPE 

จำนวนชั่วโมง CPE สำหรับวุฒิบัตรอื่นๆ

• ผู้ถือวุฒิบัตรที่ยังปฏิบัติงานอยู่

• ผู้ถือวุฒิบัตรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

• เกษียณและไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

สะสม CPE 20 ชั่วโมง/ปี 

สะสม CPE 10 ชั่วโมง/ปี

ไม่ต้องสะสมชั่วโมง CPE 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพผู้ถือวุฒิบัตร

วุฒิบัตร

อัตราสมาชิก

อัตราบุคคลทั่วไป

CIA

1,300 บาท

4,500 บาท

วุฒิบัตรอื่นๆ

750 บาท

4,500 บาท

ตัวอย่าง ถ้าท่าน เป็นสมาชิก และ ถือวุฒิบัตร CIA, CCSA, CRMA ท่านจะต้องชำระเงิน
ทั้งสิ้น  1,300 + 750 + 750 =  2,800 บาท     

** กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5

-   ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813

การขาดการรายงาน

หากผู้ถือวุฒิบัตรไม่ได้รายงานการสะสมชั่วโมง CPE ตามกำหนด IIA จะพักสถานภาพวุฒิบัตรนั้น ๆ และท่านจะไม่สามารถใช้วุฒิบัตรดังกล่าวได้จนกว่าจะได้รับการคืนสถานภาพจาก IIA

นโยบายการคืนสถานภาพวุฒิบัตร

หากผู้ถือวุฒิบัตรถูกพักสถานภาพนานกว่า 12 เดือน ผู้ถือวุฒิบัตรจะต้องรายงานการสะสมชั่วโมง CPE จำนวน 40 ชั่วโมง และชำระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพวุฒิบัตร สำหรับสมาชิก 3,600 บาท และ ไม่ใช่สมาชิก 9,000 บาท

***ท่านประสงค์จะใช้สิทธิสมาชิกรายงาน CPE จะต้องมีอายุสมาชิกถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่รายงาน

ข้อกำหนดการรายงาน CPE

1. กรอกแบบฟอร์มการรายงาน CPE สตท. 01
2.
ชำระเงินผ่านทุกช่องทางธนาคารเข้าบัญชีสมาคมฯ
    บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
    -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
    -   ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813

3. ส่งแบบฟอร์มรายงานและหลักฐานการชำระเงินทาง email : [email protected]
4. เข้าระบบ CCMS ทำตามขั้นตอนการรายงาน ดังนี้
สำหรับท่านใดยังไม่เคยเข้าระบบ CCMS ให้ท่านดำเนินการเข้าใช้งานเพื่อกำหนด Password ในการเข้าระบบก่อน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการกำหนด Password ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://ccms.theiia.org/
  2. เลือก Forgot your password?
  3. ใส่ email ที่ท่านเคยแจ้งใช้งานกับวุฒิบัตร
  4. เข้าเช็ค email ของท่านซึ่งท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อกำหนด Password
  5. เข้าเว็บไซต์ CCMS อีกครั้ง 

- ขั้นตอนการรายงาน CPE สำหรับผู้ที่มีสถานะ Active และ Grace Period 
- ขั้นตอนการรายงาน CPE สำหรับผู้ที่มีสถานะ Inactive หรือ Expired
- ขั้นตอน CPE Audit

สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารมาที่ อีเมล [email protected] หรือ โทร 02-7129124 - 7 ต่อ 109

โพสต์เมื่อ :
2559-08-09
 26159
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์