บริษัท จีแคป จำกัด รับสมัคร Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) จำนวน 4 อัตรา

                                  

รับสมัคร  Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)  จำนวน  4  อัตรา

 

คุณสมบัติ : Qualification

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ Internal, External (หากมีประสบการณ์จากธุรกิจซื้อขายทองคำ หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีระบบการบริหารงานที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้อย่างดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities

 • ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
 • จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน
 • ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • เบี้ยขยัน
 • ฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

 

ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท จีแคป จำกัด 266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

 

สนใจร่วมงาน ส่งประวัติมาได้ที่

นายศรัณย์      วงศ์ทรัพย์สกุล  

E-mail: salan@gcap.co.th

เบอร์โทรติดต่อ 02-215-7500 # 907

266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail: hr_manager@gcap.co.th และ hr_recruitment@gcap.co.th

เบอร์โทรติดต่อ 02-215-7500 # 701-703

 

โพสต์เมื่อ :
2559-08-15
 1439
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์