ประกาศรับสมัคร หลักสูตร การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประกาศรับสมัคร

หลักสูตร การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เริ่มอบรมวันที่ 6-7 กันยายน 2559

สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม 02-7129124*102*103 หรือ Trainingco@theiiat.or.th

ใบสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร

 1312
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์