คลีนิกไอเอ ครั้งที่ 9/2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ   ครั้งที่ 9/2559 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภูมิใจนำเสนอการเสวนาหัวข้อ

COSO Road to Success

โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่ ห้องสัมมนา 601-602 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง  กทม. 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559

ส่งใบสมัครมาที่ e-mail member@theiiat.or.th หรือ Fax 02-7129128 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 23 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

 3098
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์