โครงการเสวนาพิเศษ CAE Forum 2016

ผู้เข้าร่วมโครงการกรุณาตรวจสอบรายชื่อ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนหน้างาน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกำหนดการ

***ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละ 3 ท่าน*

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 1507
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์