บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี  และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  อีกทั้งยังมีบริษัทลูกเป็นเจ้าของโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ  และมีบริษัททำธุรกิจด้านวิศวกรรม Submarine Cable และ  Transmission  Line  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีศูนย์กระจายสินค้า อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษก

(แฟชั่นไอซ์แลนด์) และสาขาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่  หาดใหญ่  ขอนแก่น และระยอง

ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง:       เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ:         - ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี 

-           วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี  บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-           มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้งาน และมีความรับผิดชอบสูง

-           สามารถใช้โปรแกรม MS Office, VISO ได้เป็นอย่างดี

-           มีความรู้ทาง ภาษาอังกฤษ

 -          สามารถเดินทางไปตรวจงานสาขาในต่างจังหวัดได้

-           มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1-2 ปี

-           หากมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัท (มหาชน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ
  2. วางแผนการเข้าทำการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ
  3. กำหนดวิธีการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
  4. รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
  5. รายงานผลคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน
  6. จัดทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเสนอแนะผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
  7. ร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ นำข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  8. ประสานงานกับผู้รับการตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

สามารถส่งใบสมัคร(RESUME) มาที่ personnel@interlink.co.th  

หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-693-1222 ต่อ 240  คุณวลีพร, ต่อ 220 คุณนิภาพร

หรือดูรายละเอียดได้ทาง http://www.interlink.co.th

 1385
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์