งานสัมมนาพิเศษ “ผู้ตรวจสอบภายใน: กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ”

เทปบันทึกภาพ พร้อมเอกสารประกอบ งานสัมมนาพิเศษ “ผู้ตรวจสอบภายใน: กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ”

ผู้สนใจสามารถดาว์โหลดเอกสารประกอบ พร้อมทั้งรับชมเทปบันทึกการบรรยายได้ที่ http://www.dcs-digital.com/cslive/odm/Mg== 

 1057
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์