การสะสมชั่วโมง CPE CPIAT

การสะสมชั่วโมง CPE CPIAT

ข้อกำหนดการรายงานการสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสากลรับอนุญาต มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทันสมัย IIAT จึงประกาศ
แนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2559

ข้อกำหนดรายงานสะสมชั่วโมง CPE

แบบฟอร์ม CPIAT.01

แบบฟอร์ม CPIAT.01-1
การรายงานชั่วโมงสะสม CPE

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มการรายงาน ได้ที่

อีเมล์ academic@theiiat.or.th

------------------------------------------------------------------------

โพสต์เมื่อ :
2559-10-03
 20967
ผู้เข้าชม

Highlight IIAT Annual Conference 2019

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์