• หน้าแรก

  • Education

  • Event & Conference

  • สัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ “IA Day: The Power of Professional Alliances”

  • หน้าแรก

  • Education

  • Event & Conference

  • สัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ “IA Day: The Power of Professional Alliances”

สัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ “IA Day: The Power of Professional Alliances”

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
- ภาคพื้นกรุงเทพฯ (Isaca)
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน
สัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

“IA Day: The Power of Professional Alliances”
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ โรงแรม Anoma Grand Bangkok


ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเก็บจำนวนชั่วโมงได้ 8 CPE

ผู้สนใจสามารถกรอก ใบสมัคร แล้วส่งมาที่ e-mail : training.t@theiiat.or.th

*** สมาชิกสตท.,ISACA หรือสมาชิกผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ***
     ราคา
1,070 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

บุคคลทั่วไป ราคา 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

พิเศษ รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสตท.ฟรี 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-7129124

กำหนดการ        กรอกใบสมัครออนไลน์

โพสต์เมื่อ :
2559-10-31
 2889
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์