คลีนิค ไอเอ ครั้งที่ 11/2559

การเสวนา IA Clinic ครั้งที่ 11/2559 สตท, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,

ISACA Bangkok Chapter ร่วมกับ itSMF Thailand Association

ภูมิใจนำเสนอการเสวนาเรื่อง "Digital Threats VS COBIT5 for Risk"

โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  26 พ.ย. 2559 เวลา 9:00 - 12:00

สถานที่ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม. (MRT-ศูนย์วัฒนธรรม ฯ ทางออก 3) 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร แล้วส่งมาที่ e-mail : member@theiiat.or.th หรือ Fax 02-7129128 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาผ่าน http://www.theiiat.or.th วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา

รายละเอียดโครงการ

เอกสารประกอบการเสวนา

 2548
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์