เปิดรับสมัครสอบ CPIAT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เปิดรับสมัครสอบ CPIAT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน –14 ธันวาคม 2559

สอบวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

**หมายเหตุ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร** สำหรับผู้สอบครั้งแรกกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT
หรือ MSCG หรือ Pre – CIA เพื่อยืนยันสิทธิ์การสอบ และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

จัดส่งมาได้ที่ อีเมล trainingco@theiiat.or.th หรือ โทรสาร: 02-712-9121 / 02-712-9128

ภายในวันที่ 14  พฤศจิกายน –14 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ >>  http://www.theiiat.or.th/upload/3712/FE3GCs34SM.pdf 

โพสต์เมื่อ :
2559-11-14
 4782
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์