คลีนิกไอเอ ครั้งที่ 12/2559

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลีนิกไอเอ หัวข้อ

From Good to Great Branding IA

เทคนิคการ Branding งานตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยอมรับเป็น Trusted Advisor

         ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 601-602 ชั้น 6

                 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง  กทม.    

รายละเอียดโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการเสวนา

 2416
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์