บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Internal Auditor

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

 

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Internal Auditor

 

ลักษณะงานที่ทำ

- ร่วมวางแผนงานตรวจสอบประจำปี

-  จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

-  ดำเนินการตรวจสอบตามแผน รวบรวมหลักฐาน และจัดทำกระดาษทำการ (Working Paper)

-  ร่วมประชุมชี้แจงกับผู้รับการตรวจ เสนอวิธีการ / มาตรการป้องกัน แก้ไขระบบควบคุมภายใน

-  จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ

-  ประสานงานกับทีม Internal Audit Outsource

-  อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี , เศรษฐศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการนำเสนอ การประสานงาน
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ( Microsoft Office Word , Excel , PowerPoint)
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

ค่าตอบแทนตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์

 

หมายเหตุ.

- ขับรถได้/มีใบขับขี่

 

 

นายธนวัฒน์  จันทร์อินทร์      

จนท.ทรัพยากรบุคคล

ติดต่อสอบถาม: 061-823-2835 หรือ 02-819-8888 ต่อ 1580,1403

หรือ E-mail:hr_hrr@thiensurat.co.th

โพสต์เมื่อ :
2560-01-20
 1387
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์