ประกาศขึ้นราคาค่าธรรมเนียมการสอบวุฒิบัตรสากล

หมายเหตุ   * Specialty Exams ได้แก่วุฒิบัตร CRMA, CFSA, CCSA และ CGAP

  ** 2017 Fee ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลวันที่ 1 เมษายน 2560 (นับจากวันที่สมัครและชำระเงิน)

ข้อแนะนำ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ
สมัครพร้อมชำระเงินก่อน วันที่ 25 มีนาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 712 9124 – 7 ต่อ 109 

โพสต์เมื่อ :
2560-02-20
 5765
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์