หลักสูตรการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

หลักสูตรการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

 - Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

อบรมวันที่ 2527 พฤษภาคม 2560

ค่าอบรม  8,000.00  บาท

ใบสมัครและค่าอบรม

กำหนดการหลักสูตร

-สถานที่จัดการฝึกอบรม

(สามารถตรวจสอบค่าอบรมเพิ่มเติมได้ที่ 02 712 9124 ต่อ 102, 103)

 1851
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์