บมจ.การบินไทย มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัท จำนวน 1งาน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

 มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัท   จำนวน  1 งาน

-รายละเอียด

 725
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์