สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ต้องการรับสมัครพนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1.ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสาร

และหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

กลุ่มพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

-รายละเอียด

โพสต์เมื่อ :
2560-07-21
 963
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์