มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีคาวมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ 

-รายละเอียด

สำนักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0-2540-7133

 202
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์