มหาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

มหาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดรับสมัครคัดเลือก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา และ เรื่องรับสมครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ

ตำแหน่งที่รับ

- ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา     จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี             จำนวน 1 อัตรา

-รายละเอียด

โพสต์เมื่อ :
2560-11-10
 678
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์