สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำนักงาน กกพ. โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 23 มกราคม 2561 และรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 29 มกราคม 2561

-รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

-รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

โพสต์เมื่อ :
2561-01-12
 998
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์