ใบสมัครอบรม ปี2561

ใบสมัครอบรม ปี2561

หลักสูตรอบรม ปี 2561 ช่วงเวลาการอบรม ปี 2561
 • Beginning Auditor Tools and Techniques
6-9 สิงหาคม 2561
 • Control Self-Assessment : An Introduction
3-4 กันยายน 2561
 • Audit Program Development
SOLD OUT 6 กันยายน 2561
 • Audit Report Writing
SOLD OUT 2-3 ตุลาคม 2561
 • Audit Working Paper and Audit Evidence
11 กันยายน 2561
 • Compliance and Compliance Audit
SOLD OUT 6 พฤศจิกายน 2561
 • Ethical Audit
16 สิงหาคม 2561
 • Fundamentals for New Auditor
SOLD OUT 3-5,10-13 กรกฎาคม 2561 13-15,20-23 พฤศจิกายน 2561
 • Internal Audit Procedures

28-29 สิงหาคม 2561

 • Sampling for Internal Auditors

8-9 พฤษภาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

26 พฤศจิกายน 2561
 • Audit Manager Tools and Techniques
21-24 สิงหาคม 2561 27-30 พฤศจิกายน 2561
 • Auditor-in-charge Tools and Techniques

15-18 พฤษภาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

9-12 ตุลาคม 2561 
 • Consulting Activities, Skills, Attitudes

20-21 มีนาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

18-19 กันยายน 2561
 • Control Self-assessment : Facilitation Skills
SOLD OUT 17-18 ตุลาคม 2561
 • Creative Problem- Solving for Auditors
24-25 กรกฎาคม 2561
 • Leadership Skill for Auditors
18-21 มิถุนายน 2561 17-20 ธันวาคม 2561
 • Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

23-25 เมษายน 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

13-15 กันยายน 2561
 • Analytical Thinking for Professional Internal Auditor

23-24 มีนาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

14-15 ธันวาคม 2561
 • Fraud Audit
SOLD OUT 24-26 กันยายน 2561
 • Risk Based Audit
SOLD OUT 28-29 กันยายน 2561

โพสต์เมื่อ :
2561-02-09
 6122
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์