ใบสมัครอบรม ปี2561

ใบสมัครอบรม ปี2561

หลักสูตรอบรม ปี 2561 ช่วงเวลาการอบรม ปี 2561
 • Control Self-Assessment : An Introduction

3-4 กันยายน 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

 • Audit Program Development

4 เมษายน 2561

SOLD OUT

6 กันยายน 2561

SOLD OUT

 • Audit Report Writing

10-11 เมษายน 2561

SOLD OUT

2-3 ตุลาคม 2561

SOLD OUT

 • Audit Working Paper and Audit Evidence

8 กันยายน 2561

SOLD OUT

 • Compliance and Compliance Audit

3 พฤษภาคม 2561

SOLD OUT

6 พฤศจิกายน 2561

SOLD OUT

 • Ethical Audit

15 พฤศจิกายน 2561

SOLD OUT

 • Fundamentals for New Auditor

7-9,13-16 มีนาคม 2561 

SOLD OUT

3-5,10-13 กรกฎาคม 2561

SOLD OUT

13-15,20-23 พฤศจิกายน 2561

SOLD OUT

 • Internal Audit Procedures

28-29 สิงหาคม 2561

SOLD OUT

 • Sampling for Internal Auditors

8-9 พฤษภาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

26-27 พฤศจิกายน 2561

SOLD OUT

 • Audit Manager Tools and Techniques

21-24 สิงหาคม 2561

SOLD OUT

27-30 พฤศจิกายน 2561

SOLD OUT

 • Auditor-in-charge Tools and Techniques

15-18 พฤษภาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

9-12 ตุลาคม 2561 

SOLD OUT

 • Consulting Activities, Skills, Attitudes

20-21 มีนาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

18-19 กันยายน 2561

SOLD OUT

 • Control Self-assessment : Facilitation Skills

13-14 มิถุนายน 2561

SOLD OUT

17-18 ตุลาคม 2561

SOLD OUT

 • Creative Problem- Solving for Auditors

24-25 กรกฎาคม 2561

SOLD OUT

 • Leadership Skill for Auditors

18-21 มิถุนายน 2561

SOLD OUT

17-20 ธันวาคม 2561

SOLD OUT

 • Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

23-25 เมษายน 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

13-15 กันยายน 2561

SOLD OUT

 • Analytical Thinking for Professional Internal Auditor

23-24 มีนาคม 2561

(แจ้งเลื่อน โดย สตท.)

14-15 ธันวาคม 2561

SOLD OUT

 • Fraud Audit

28-30 มีนาคม 2561

SOLD OUT

24-26 กันยายน 2561

SOLD OUT

 • Risk Based Audit

19-20 พฤษภาคม 2561

SOLD OUT

28-29 กันยายน 2561

SOLD OUT

โพสต์เมื่อ :
2561-02-09
 17490
ผู้เข้าชม

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์