ใบสมัครอบรม ปี2561

ใบสมัครอบรม ปี2561

หลักสูตรอบรม ปี 2561 ช่วงเวลาการอบรม ปี 2561
 • Beginning Auditor Tools and Techniques
6-9 สิงหาคม 2561
 • Control Self-Assessment : An Introduction
3-4 กันยายน 2561
 • Value-added Business Controls The Right Way to Manage Risk
19-20 มีนาคม 2561 20-23 สิงหาคม 2561
 • Audit Program Development
4 เมษายน 2561 6 กันยายน 2561
 • Audit Report Writing
10-11 เมษายน 2561 2-3 ตุลาคม 2561
 • Audit Working Paper and Audit Evidence
3 มีนาคม 2561 11 กันยายน 2561
 • Compliance and Compliance Audit
3 พฤษภาคม 2561 6 พฤศจิกายน 2561
 • Ethical Audit
16 สิงหาคม 2561
 • Fundamentals for New Auditor
7-9, 13-16 มีนาคม 2561 3-5,10-13 กรกฎาคม 2561 13-15,20-23 พฤศจิกายน 2561
 • Internal Audit Procedures

28-29 สิงหาคม 2561

 • Sampling for Internal Auditors
8-9 พฤษภาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
 • Audit Manager Tools and Techniques
5-8 มิถุนายน 2561 27-30 พฤศจิกายน 2561
 • Auditor-in-charge Tools and Techniques
15-18 พฤษภาคม 2561 9-12 ตุลาคม 2561 
 • Consulting Activities, Skills, Attitudes
20-21 มีนาคม 2561 18-19 กันยายน 2561
 • Control Self-assessment : Facilitation Skills
13-14 มิถุนายน 2561 17-18 ตุลาคม 2561
 • Creative Problem- Solving for Auditors
24-25 กรกฎาคม 2561
 • Leadership Skill for Auditors
18-21 มิถุนายน 2561 17-20 ธันวาคม 2561
 • Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
23-25 เมษายน 2561 13-15 กันยายน 2561
 • Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
23-24 มีนาคม 2561 14-15 ธันวาคม 2561
 • Fraud Audit
28-30 มีนาคม 2561 24-26 กันยายน 2561
 • Risk Based Audit
19-20 พฤษภาคม 2561 28-29 กันยายน 2561

โพสต์เมื่อ :
2561-02-09
 672
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์