บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการมานานกว่า 79 ปี ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค โทรคมนาคม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค และงานบริการ กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

-รายละเอียด

โพสต์เมื่อ :
2561-02-14
 929
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์