องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ

ตำแหน่ง ผู้ตรววจสอบภายใน / ผู้ตรววจสอบภายในอาวุโส

(ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)

รายละเอียดการสมัคร

โพสต์เมื่อ :
2561-04-03
 528
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์