• หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  • หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2. รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศได้ที่

อีเมล์ member@theiiat.or.th ภายในที่ 23 ก.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-712-9124 ต่อ 104 (คุณภาณุพงศ์)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์